โรงแรมทุ่งสง-โรงแรม ชิโน ทุ่งสง, ที่พักทุ่งสง Sino @ Thungsong Hotel

Contact Sino@Thungsong

Sino @ Thungsong Hotel
36/10 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก
อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
โทร : 075-332088-89 ,088-757 2195
Email : info@thungsonghotel.com

Where we are